Norsk – Tysk ordbok


Oversettelse til tysk

Ordbok for oversettelse fra norsk til tysk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Tysk

Den tyske språk er en vestgermanske språk som tilhører den indoeuropeiske språkfamilien. Språket snakkes av om lag hundre millioner mennesker, hvorav de fleste er i Tyskland. Tysk er også det språket som snakkes av flest mennesker som sitt første språk i den europeiske union. Antallet som har tysk som morsmål er sagt å være rundt 120 millioner og om lag 80 millioner som kan tysk, men ikke har det som sitt første språk eller morsmål. Andre land der tysk snakkes som offciellt språk er Østerrike, Belgia, Luxembourg og Sveits. Tyske språket har mange forskjellige dialekter.