Norsk – Japansk ordbok

Oversettelse til Japansk

Ordbok for oversettelse fra norsk til japansk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Japansk

Det japanske språket snakkes av over 130 millioner mennesker i Japan og blant japanske utvandrere, men dens opprinnelse er ikke fullt ut forstått. Under andre verdenskrig tvang japanerne til mange okkuperte land ville lære japansk inkludert Taiwan, Korea, deler av Kina og Filippinene. Derfor er det mange eldre mennesker i disse landene i dag snakker japansk til en viss grad. Ellers har det japanske språket dominerende i Japan og ikke spre seg utover sine grenser. Japan Scan er et komplekst språk med ca 46 forskjellige uttalsstavelser som er bygget på fem vokallyder og 10 er konsonanter. Strukturen i språket både i tale og skrift gjør språket tar relativt lang tid å lære.