Norsk – Thai ordbok

Oversettelse til thai

Ordbok for oversettelse fra norsk til thai og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Thai

Thai det offisielle språket i Thailand og blir brukt som språk flertallet av befolkningen, og er nemlig den thailandske befolkningen den største etniske samling. Totalt snakkes Thai av rundt 60 millioner mennesker, og bortsett fra i Thailand er også muntlig språk i de nordlige delene av Malaysia, Kamodja, Laos, Canada, USA, Frankrike og enkelte minoritetsgrupper i England. Thai er et språk som tilhører gruppen og Tai språkfamilien Tai-Kadai, dette er ikke helt klart, men det er det språkforskere har klart å knytte det til. Hva skiller Thailand fra mange andre språk er dialekter som skiller veldig mye. Dette har ledet noen lingvister for å definere visse dialekter som separate språk.