Norsk – Engelsk ordbok

Oversettelse til engelsk

Ordbok for oversettelse fra norsk til engelsk og vice versa..

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Engelsk

Engelsk er en vestgermanske språk som oppsto i den anglo-saksiske riket i England og deretter spredte seg til det som skulle bli Sør-Øst Skottland. Under det britiske imperiet av Storbritannia og USA har språket har spredt seg verden over og har blitt den internasjonalt ledende språket. Det engelske språket er nå allment spredt over hele verden og er et andrespråk i mange regioner, inkludert europeiske land og andre vestlige nasjoner. Engelsk er det tredje største språket offisielt etter kinesisk mandarin og spansk. Antall land som har engelsk som offisielt språk lik 53 land over hele verden og det er også et offisielt språk i de største organisasjonene i verden. Siden engelsk har absorbert mange andre språk i løpet av sin utvikling er dens enorme vokabular og eneste offisielle Oxford English Dictionary beløper seg til 250 000 ord, skilt og da er ikke slang setninger inkludert.