Norsk – Portugisisk ordbok

Oversettelse til portugisisk

Ordbok for oversettelse fra norsk til portugisisk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Arabisk

Det portugisiske språket er et romansk språk som har sitt opprinnelse fra det galisisk-portugisiske språket, basert på latin, og ble talt i kongeriket Galicia. Arabisk er også funnet som en funksjon av det portugisiske språket der det har tatt noen innflytelser. I mellomtiden, da Portugal var et stort imperium rundt 1500-1600, ble språket spredt over hele verden, men da denne gangen gikk inn i graven, har den portugisiske mannen også trukket seg tilbake og er i dag det syvende største språket i verden. Portugisisk er i dag talt av rundt 240 millioner mennesker over hele verden, og i Portugal er portugisisk det offisielle språket i Brasil, Angola, Øst-Timor og mange andre.