Norsk – Polsk ordbok


Oversettelse til Polsk

Ordbok for oversettelse fra norsk til polsk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om polsk

Den polske språket er en West slavisk språk tilhører Sentral-Europa og er det offisielle språket i Polen. Språket er skrevet med et alfabet basert på det latinske alfabetet med noen få tillegg gjort. Antallet mennesker som snakker polsk er om lag 40 millioner hvorav de fleste er i Polen. Polska er den fjerde største slavisk språk som snakkes av russisk og ukrainsk, og Polska er noe som ligner på det russiske språket. Andre land hvor polskan talt, Ukraina, Litauen, England, USA, Tsjekkia, Brasil, Argentina, Canada, Frankrike, Tyskland og andre. Nesten 97 prosent av den polske befolkningen ser polskan som morsmål.