Norsk – latvisk ordbok

Oversettelse til latvisk

Ordbok for oversettelse fra norsk til latvisk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Latvisk

Lettisk er det offisielle språket i Latvia og er et indo-europeisk språk som tilhører den baltiske språkkonsernet. Den baltiske språkkonsernet er i sin tur en del av det baltiske språket. Det er ca 1,5 millioner mennesker som snakker latvisk, hvorav ca 1,3 millioner bor og bor i Latvia. Lettisk, som er et baltisk språk, er nært beslektet med litauisk selv om de ikke kan kommunisere med hverandre. Det latviske språket minner om det finske språket. Latvisk skriver med en variant av det latinske alfabetet og består av totalt 33 bokstaver, hvor 11 er de latinske bokstavene som er endret med små bokstaver, som legges i bokstaver, for eksempel N.