Norsk – litauisk ordbok

Oversettelse til litauisk

Ordbok for oversettelse fra norsk til litauisk og vice versa.

Ord eller tekst å oversette:


Oversettelse:

om Litauisk

Litauen er det offisielle språket i Litauen, og er også referert til som et av de offisielle språkene i Europa. Litauisk er et baltisk språk som tilhører den baltiske språkkonsernet og er nært knyttet til det lettiske. Antallet personer som snakker litauisk utgjør omtrent 3 millioner innfødte høyttalere i Litauen og ca 150.000 utenlands. Litauen regnes ofte som det mest konservative språket i den indo-europeiske språkfamilien, og har beholdt mye av morsmålet som andre indo-europeiske språk har mistet. Det litauiske språket består av to dialekter som varierer dramatisk.